உன் பெயர் என் மூச்சி😘

பால் வடியும் உன் முகம்

வ்யூ” என்று உச்சரிக்கும் உன் உதடுகள் 

முட்கள் போன்ற உன் தாடை

குட்டி கரடியை போன்ற உன் உருவம்

ண் திருஷ்டி படவைக்கும் உன் முத்து சிரிப்பு

என் இதயத்தை காதல் கடலில் மூழ்க வைக்கும் உன் அளவில்லா அன்பு

இவற்றை எல்லாம் கலந்து உருவெடுத்த அழகு கருமை நிற குமரன் நீ

எனது காதல் பாலகன் நீ

என் ஆசை பாலமுருகன் நீ…

கண்ணாலன் உன்னை தேடி…🙈

அன்பானவனே,

 யாருக்கும் அடங்காதவனே.

பண்பானவனே,

என்னை காத்தருளுபவனே.

அழகானவனே,

என்னை ஆட்டி வைப்பவனே.

அறிவானவனே,

என்னை வசியம் செய்தவனே.

உம்மையை தேடி தேடி அலைந்து காதல் கொண்டேனே.

உன் இரு கருமை நிற கண்களால் எம்மை காதல் சித்திரவதை செய்தாயே.

உன் சிவப்புமிக்க உதடுகளின் வாயிலாக சிரிப்பொலி வீசீனாயே.

உன் கூர்மையான மீசை முறுக்கில் என்னை வீழ்த்த செய்தாயே.

உன் இரு ஆப்பிள் கண்ணகளால் என்னை வாயூற செய்தாயே.

கண்ணாலனே,எனது அருமை மண்ணாலனே.

இனி உன் மடியில் நான் சரணாகதி…

நீயே எனக்கு பதி…

Help…

My heart is sinking into the dark blue ocean, name depression…. Filled with grief and loneliness. And all i just have to do is fake a smile that ain’t true. Trying to lift up a smile that is literally pulling my whole self down to misery.

Helping and trusting people went wrong and all i just have to do is cry till i could feel my own heartbeat screaming and drowning itself in pain. All these voices and screamings that i have been hearing lately are pushing me to the edge of death to leave this world.

image

At times i feel that isolation is my company
At times i feel that slitting my wrist eases the pain.
At times i feel that overdosing will make me sleep.
At times i feel that punching walls will make me feel stronger.

image

All this hurt is bearable yet emotional pain ain’t leaving me. It’s been killing my soul and sucking my entire livelihood from surviving the blissful moments in my life.  I just can’t feel contented with my life. I just can’t breathe.. Feeling suffocated.  Am drowning… Please help… Save me…

image

My best birthday ever with my buddies🙈

Today was the most remarkable day of my life.

It was a fun-filled, beautiful bday celebration that i had with you’ll.

You’ll gave me a reason not to even feel worried about myself.

You’ll made my 3years in poly life to be blissful and colorful.

The reward that god gave me was a beautiful family and two beautiful angels of my life.

We may differ in every way,but we are similar by heart.

Our poly life has ended, but our memories won’t.

You guys brought back the smile that i have lost and been finding all these days.

I really pray to god that we will remain the same and our friendship will last till our last breath.

Thanks for everything babies!
EVERYTHING 😘😘😘😘😘😘

Love you’ll 😭😭😭😭😭😭

Enathuyire…

Enathu anbaana kadhala,
Unathu iru vizhigaley naan kandu kolla aasai kolginren…

Enathu anbana thozha,
Unathu thozhil saaynthu natchathirangaley kaana aasai kolginren…

Enathu anbana rasiga,
Unathu kaathodu sila kadhal kadhaigaley vivarikka aasai kolginren…

Enathu anbana seiye,
Unathu thalaiye enathu viralgalaal koithu emathu madiyil thaalata aasai kolginren…

Enathu anbana chatruve,
Unathu kannathil mutta araigaley pathikka aasai kolginren…

Enathu anbana kanavane,
Unathu karangalaal nee yennai katti annaithida aasai kolginren…

Enathu anbana uyire….
Enathuyire,enathu aasaigaley nirai vetruvaaya?..

She was…

girl-broken-heart-paint-facebook-cover-other

She was …

She was alive

She was blessed to have him

She was planning a future with him

She was delighted that she had someone finally

She was the one that texted those sweet long messages to him

She was feeling blissed whenever she hears his seductive sleepy voice

She was shy whenever he smooched her tiny little pinky lips

She was craving for him to caress her soft silky smooth skin

She was imagining a pointless fairytale with her prince

She was living in a beautiful life that was just hopeless

She was not loved by her prince who was deemed to be her life

She was going through another heartbreak

She was broken into pieces

She was just hurt again

She was vulnerable

She was fragile

She was dead

She was…

 

 

 

 

Stars at night

I would love to gaze at the pitch black night sky filled with twinkling diamond like stars with my other half,laying down on his chest, hearing his love heartbeat,that sings a thousand lullabies to me. And love getting those sweet little forehead kisses while admiring those wonderful dazzling shooting stars that writes our name across our souls💞

My soulmate…

rainy-days.png

It’s a cold breezy weather, and i need someone to hug me tight and cuddle with this panda. But looking back, i have no one… I decided to get back to bed with a heavy heart trying to sleep with discomfort and emptiness.When i was about to force myself to sleep, I heard someone knocking on the door. And there,i found out that my soulmate was at my doorstep smiling at me widely. I received him with a hug and a kiss. Again, we cuddled up and there he promised me that he will stay with me forever. And he did!

I love you my dear Sadness :”)

“She’s fine”

292127.jpg

She was an innocent looking, beautiful soul that everyone used to admire. Her heart was as pure as a diamond . And her dreamy eyes were those mesmerising aspect that keeps me from my sorrows…Her skin was as soft as a silky comfy pillow. No one had seen such a gorgeous looking angelic figure. None … But, time changed her…

Now she’s not the angel that i used to see in her… Her heart isn’t a diamond anymore. It turn out to be a fragile tempered glass.. And those dreamy eyes turned out to be a well that stores unlimited tears… Her skin isn’t the same old silky soft pillow that i used to hold on… Her skin has turned rough,i could feel those razor cuts that deepen her skin and her poor heart..

I was wondering… Hey,this ain’t the girl that i used to know… She has changed totally… She’s weak and exhausted just by handling her tragic life… She have went through incidents that have changed her in every way… But whenever am walking pass her, she seems fine. Her lips are faking a smile though she’s alright… But she ain’t…

She’s holding onto the sorrows that breaks her fragile heart. The heart that people teared, crushed and broke into pieces.She’s finding all her lost pieces to fix herself back… She’s trying to glue up those pieces of bits of her heart and trying to act perfectly normal… But she’s not… She’s suffering… suffering emotionally…

No one is there for her… No one being there to hold her hands tightly and wipe her tears off… No one…

Blog at WordPress.com.

Up ↑